Veilig, comfortabel en milieubewust. Zo wilt u op vakantie en daarom kiest u voor een reisorganisatie die alleen maar werkt met touringcar bedrijven die voldoet aan al deze eisen.

Wat mag u verwachten?

  • De chauffeur is geselecteerd op vakmanschap, heeft voldoende ervaring en bezit alle vereiste diploma’s. Hij of zij wordt afgestemd op de groep waarmee wordt gereisd.
  • De technische kwaliteit en het comfort van de touringcar zijn van het hoogste niveau. Daar staan de regelmatige controles door de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de bus classificatie van het ANVR (Royal Class, Comfort Class of Tourist Class) borg voor.
  • De regels voor rij- en rusttijden voor chauffeurs worden strikt nageleefd. De Inspectie Verkeer en Waterstaat ziet hier door controles op toe.
  • De CAO voor het touringcarvervoer moet correct worden nageleefd; dit is van directe invloed op het goed functioneren van de medewerkers.
  • Het touringcarbedrijf is adequaat verzekerd voor het geval er onverhoopt iets mocht misgaan.

Bagage
U kunt per persoon 1 koffer of tas van maximaal 20 kg en 1 stuk handbagage (voor medicijnen/etenswaren) meenemen. Passagiers zijn verplicht hun naam, telefoonnummer, woonplaats en vakantieadres zowel op de binnenkant als op de buitenkant van de bagage te vermelden. Zonder labels kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele zoekgeraakte bagage. Kostbare artikelen en medicijnen dienen altijd als handbagage te worden vervoerd in verband met mogelijke verlies uw koffer tijdens busreizen.

Vertrektijden
De definitieve vertrektijden vanaf uw instapplaats vindt u op uw reisbescheiden. Deze tijden kunnen afwijken van de informatie tijden dat bij de boeking wordt opgegeven. Om misverstanden te voorkomen wordt u aangeraden om de aangegeven tijd op uw reisbescheiden goed te raadplegen.

De vertrektijd voor de terugreis naar Nederland kunt u terug vinden op de reisbeschrijving wat u tijdens uw heenreis ontvangt of te horen zal krijgen van de reisleiding. Wij verzoeken u om altijd minimaal 15 minuten voor de aangegeven tijd aanwezig te zijn.

Mochten wij om wat voor reden dan ook genoodzaakt zijn om af te wijken van de opgegeven tijd, dan zal u hierover persoonlijk of telefonisch op de hoogte gebracht worden.

Vertragingen
De geschatte tijd wat wordt aangegeven voor de terugkomst in Nederland op de plaats waar u was ingestapt, kan altijd afwijken door vertragingen zoals stakingen (openbaar vervoer), slechte weeromstandigheden of drukte op de weg. Mocht er door dergelijke vertragingen bij terugkeer aansluitend openbaar vervoer niet mogelijk zijn, dan is Govinda Tours niet aansprakelijk voor de daaruit eventueel voortvloeiende kosten.

Persoonlijke gegevens/situatie
Een van het belangrijke vereiste van de Algemene Reisvoorwaarden is dat u uw juiste persoonlijke gegevens situatie verstrekt die voor de uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Het betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die bij de uitvoering van de reis voor u zelf of voor de groep belangrijk zijn.

 

Verkoopovereenkomst
Voor het kunnen accepteren van uw aanvraag en uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst vraagt Govinda Tours uw persoonsgegevens. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over de relevante diensten van Govinda Tours.

Hotelkwaliteit
Eenpersoonskamers zijn over het algemeen schaars of niet beschikbaar. Bij beschikbaarheid is het mogelijk dat de kwaliteit van deze kamer minder is dan een tweepersoonskamer in hetzelfde hotel. Het betreft veelal kamers met een minder gunstige ligging, afwijkend van faciliteiten en beperkte afmetingen.

Voor eenpersoonskamers is altijd een toeslag verschuldigd. De meeste hotels beschikken in hoofdzaak over tweepersoonskamers. Wanneer u boekt voor een drie – of vierpersoonskamer betekent dit in de praktijk vaak dat er verrijdbare (stretcher-)bedden op een tweepersoonskamer worden bij geplaatst. Echter is het mogelijk dat de kwaliteit van deze bedden kan afwijken van de gangbare.

Reissom
De dagexcursies zijn veelal inbegrepen in de reissom. Avondexcursies, alsmede eten/drinken en entreegelden dienen ter plaatse afgerekend te worden en zijn derhalve niet opgenomen in de reissom.

De entreegelden gedurende de aangeboden excursies zijn eveneens niet bij de reissom inbegrepen. De prijzen zijn variabel; raadpleeg voor exacte informatie de reisleiding.

Vrijblijvend aanbod
De aanbieding van de reizen op de website van Govinda Tours zijn vrijblijvend en kunnen door Govinda Tours worden herroepen. Dat zal bijvoorbeeld gebeuren indien een reis is volgeboekt.

Prijswijzigingen
De vermelde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, belastingen, heffingen en wisselkoersen zoals deze bij Govinda Tours bekend waren bij ontwikkelen van het reisprogramma. Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen in de gevallen genoemd in de reisvoorwaarden.

Acties en kortingen
Govinda Tours kan te allen tijde geen restitutie verlenen of verantwoordelijkheid nemen voor:

A: Promotionele acties of kortingen die ter plaatse door bijvoorbeeld, Disneyland®Resort Paris of et cetera, buiten medewerking van Govinda Tours om, worden georganiseerd.

B: Niet ingeleverde actievouchers of kortingsbonnen en niet genoten kortingen.

Klachten
Vanzelfsprekend stellen wij alles in het werk om uw vakantie zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen, dat er tijdens de busreis of op uw vakantiebestemming een probleem zich voordoet. Indien u meent een gerechtvaardigde klacht te hebben, dan dient u dit direct aan de reisleiding te melden. Indien nodig zal deze tot het uiterste gaan om uw klacht te verhelpen.

Aansprakelijkheid
De persoon, die reserveert, is aansprakelijk voor de boeking van alle deelnemers en de juistheid van alle boekingsgegevens. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet er kunnen worden aangetoond dat de ouders/voogden van de desbetreffende personen toestemming hebben gegeven.

Gedragscode.
Wij doen ons best om alles zo goed mogelijk voor u te regelen. Wij vragen ook om uw medewerking als er eens iets anders loopt dan gewenst. Daarom vragen wij u de (geschreven en ongeschreven) waarden en normen te respecteren, zowel tijdens het busreis als tijdens het verblijf op uw vakantiebestemming. In geval van ongewenst gedrag van de cliënt, kan Govinda Tours, na overleg met de leiding van het hotel of de bus organisatie handelen, zoals ze dat wenselijk acht. In de bus is het dragen van veiligheidsgordels verplicht. Lopen in de bus is op eigen verantwoordelijkheid. Voor enige schade of letsel door val is Govinda Tours niet aansprakelijk.

Borgsom
Het is gebruikelijk, dat op de dag van aankomst voor de appartementen een borgsom gevraagd wordt. De borgsom is afhankelijk van de appartementen en wordt op de dag van vertrek teruggegeven, mits de appartementen (inclusief inboedel) in dezelfde staat terug aangetroffen worden als op de dag van aankomst. Als de verantwoordelijke persoon van de appartementen van mening is dat een appartement (inclusief inboedel) niet in dezelfde staat is als op de dag van aankomst, wordt de borgsom van dat appartement niet of slechts gedeeltelijk teruggegeven. Govinda Tours treedt hierover niet in discussie. Om dit soort onenigheden te voorkomen dient u gelijk na het ontvangen van uw appartement sleutel, uw appartement te controleren en eventuele minpunten onmiddellijk door te geven aan de verantwoordelijke persoon van de appartementen.

Geluidoverlast
Het is belangrijk, dat u zich vóór uw boeking oriënteert, waar uw hotel van keuze gelegen is om eventuele onnodige klachten wegens lawaai of drukte, hoogte enz. tijdens uw verblijf of achteraf te vermijden. Als lawaai veroorzaakt wordt door bouw- of andere werkzaamheden, kan Govinda Tours niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden. Dat geldt ook voor klachten met betrekking tot lawaai, drukte of andere omstandigheden, die door groepen scholieren of andere reizigers in het hotel van uw keuze veroorzaakt worden.

Accommodatie verlenging of wijziging
Het is mogelijk, dat het hotel van uw keuze later opent en eerder sluit, dan oorspronkelijk gepland stond op het moment van uw boeking. Als dit het geval is, zal Govinda Tours een ander gelijkwaardig hotel voor u reserveren. Als u om welke reden dan ook besluit om uw vakantie eerder af te breken, dan is dit uw eigen verantwoordelijkheid en kan Govinda Tours financieel voor u niets betekenen.

Als u tijdens uw vakantie besluit om uw verblijfsduur te verlengen, dan dient u vanzelfsprekend de bijkomende kosten plus 10,- Euro administratiekosten contant aan de reisleiding van Govinda Tours te betalen.

Annuleren
De verplichte kosten bij annulering van uw reis bedragen:
A: Annulering 30-16 dagen voor vertrekdag: 25% van de reissom.
B: Annulering 15-11 dagen voor de vertrekdag: 50% van de reissom.
C: Annulering 10 voor de vertrekdag: 75% van de reissom.
D: Annulering minder dan 10 dagen voor de vertrekdag: 100% van de reissom.

Als een reiziger niet op tijd is voor vertrek heeft deze geen recht op terugbetaling van de reissom, tenzij er een andere overeenkomst is tussen beide partijen.

– In het geval de reservering gebonden is aan economische voorwaarden zoals bij groepen, zullen de voorwaarden van de overeenkomst m.b.t. groepsreserveringen door beide partijen in acht genomen worden.

(De annuleringskosten van een vliegticket zijn 100%)

Roken in de bus
Govinda Tours rijdt met rookvrije touringcars. In de bus mag dus niet worden gerookt, tenzij in de publicatie van de reis anders is vermeld. Voor de rokers is er uiteraard gelegenheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken.

Opstapplaatsen
Bij groepen is het mogelijk een extra opstapplaats in te plannen. De opstapplaatsen brengen geen extra kosten met zich mee. Als de door u geboekte opstapplaats om reis technische redenen niet kan worden aangedaan, krijgt u de kosten op basis van openbaar vervoer (2e klasse) van ons vergoed. Voor alle duidelijkheid: dit zijn de kosten van de door u gekozen opstapplaats naar de door ons aangewezen opstapplaats.

Minimum aantal deelnemers
Het minimum aantal deelnemers is 45 per reis. Wij behouden ons het recht voor om de reis kosteloos te annuleren indien het minimum aantal niet kan worden gerealiseerd. U zult hiervan uiterlijk 1 week voor vertrek op de hoogte worden gesteld.

Reserveren
Wanneer u met meerdere personen tegelijkertijd boekt vormt u een party. Het adres van de hoofdboeker fungeert dan als correspondentieadres en deze ontvangt dan ook de boekingsbevestiging. Tevens is de hoofdboeker hoofdzakelijk aansprakelijk voor de hele betaling. Op het moment dat u telefonisch uw gegevens doorgegeven heeft, beschouwen wij dit direct als een definitieve reservering.

Na reservering en een aanbetaling ontvangt u een bevestiging van de boeking, waarop het gereserveerde staat vermeld inclusief de reissom. Wanneer u langer dan 4 weken voor de vertrekdatum van uw reis boekt, dient u een aanbetaling van 50% van de hoofdsom te voldoen. Het restant van de reissom dient 3 weken voor vertrek bij ons binnen te zijn. Voor alle boekingen binnen 3 weken voor vertrek geldt dat het bedrag direct in 1 keer moet worden voldaan.

Reispapieren
Uw betalingsbewijs of de door Govinda Tours gestuurde email is uw geldig bewijs. U dient zelf een Reis en Annuleringsverzekering af te sluiten indien u dat nodig heeft.

Reisdocumenten
U dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitsbewijs. Let wel: iedere reiziger dient zelf zorg te dragen voor het in orde zijn van de grensdocumenten. Zorgt u er voor dat u deze documenten in uw handbagage heeft.

Excursies/Overmacht
Het kan weleens voorkomen dat wij genoodzaakt zijn om een excursie ter plaatse te annuleren. Dit kan diverse redenen hebben zoals: Slechte weersomstandigheden, wegblokkades et cetera. U kunt er echter zeker van zijn dat wij in dat geval ons uiterste best zullen doen u een alternatief programma aan te bieden. U dient de excursies/entreegelden ter plaatse contact te voldoen bij de reisleiding.

Wij houden ons het recht voor:
1) Een excursie te annuleren bij onvoldoende deelname.
2) U in een ander hotel van dezelfde categorie onder te brengen.

Drukfouten
Ondanks de aandacht en controle, die we tijdens de voorbereidingswerkzaamheden en drukwerkzaamheden aan deze brochure gewijd hebben, houdt Govinda Tours zich het recht toe om elke willekeurige fout achteraf te wijzigen.

 

Namens de Directie

Govinda Tours

Ashok Jewlal
Rita Kalloe